Inschrijven

Inschrijven voor het jaar 2019-20 kan pas VANAF 15 juni 2019.

Inschrijven kan enkel met het inschrijvingsformulier en is verplicht per lid.
Kleuters moeten zindelijk zijn.

Na de paasvakantie is het niet meer mogelijk om nieuwe leden in te schrijven.
Half juni starten de inschrijvingen voor het volgende werkjaar.

Lidgeld

Na inschrijven hebben de kinderen recht op 2 gratis proeflessen.
Gelieve pas na de proeflessen te betalen. Het lidgeld moet wel binnen de maand na de 2 gratis proeflessen betaald zijn, anders zijn wij genoodzaakt om een forfaitaire kost aan te rekenen.
De leden moeten geen extra financiële inspanning leveren voor de club dmv eetfestijn, taartenslag, sponsoring, …
Elk lid krijgt jaarlijks een T-shirt, een kadootje van de sint & paasklokken, een groepsfoto en een gadget op de TIOSdag.

1ste lid van gezin & 1ste activiteit 75 €
2de activiteit 45 €
2de + 3de lid 1ste activiteit 45 €
Vanaf januari per kind en per activiteit 45 €

Gezinstarief:
140 € per gezin
vanaf 3de kind of 3de activiteit
voor kinderen die op hetzelfde adres wonen

Rekeningnummer: BE05 7805 8952 3775
TIOS Lede
p/a Kasteeldreef 101, 9340 Lede
met vermelding:
lidgeld 2019-2020, naam, voornaam en geboortedatum van het kind

Inschrijvings formulier