Formulieren

Extra info: de ingevulde formulieren kunnen via de lesgever bezorgd worden aan het bestuur en worden, indien het lidgeld betaald is, na enkele weken ingevuld terugbezorgd aan de leden.