Formulieren

Extra info: de ingevulde formulieren kunnen via de lesgevers bezorgd worden aan het bestuur en worden, indien het lidgeld betaald is,
samen met de groepsfoto in decmeber terugbezorgd.