Corona communicaties

Communicatie Tios-lessen maart 2022

Corona houdt ons steeds minder in zijn greep en hopelijk vinden we snel onze vrijheid volledig terug.
Toch hebben wij, in deze overgangsperiode, beslist om op 16 en 19 maart 2022 toch nog GEEN OPENLESDAGEN te organiseren.
Deze stonden, onder voorbehoud, wel ingepland in onze Tioskalender.
Wij hopen dit met een gerust hart op het einde van het Tiosjaar te kunnen doen.
Er zullen op 16 en 19 maart wel gewone lessen doorgaan.

Wij willen jullie ook laten weten dat de lessen op ZATERDAG 26 MAART 2022 niet kunnen doorgaan omdat zowel de blauwe als de groene zaal bezet zijn voor andere sportactiviteiten.

Sportieve groeten
Het Tios-team

Corona communicatie, update 23/02/2021

Sinds 1 februari 2021 geven we aan onze -13jarigen les in kleine groepjes (max 10 kinderen).
We hebben deze werkvorm geëvalueerd en besloten deze voorlopig voor alle groepen tot de paasvakantie verder te zetten.
De regel blijft dat ouders/kinderen kiezen voor slechts 1 buitenschoolse activiteit of hobby.
Kies je voor TIOS, dan ga je dus voorlopig niet naar een andere activiteit.
Ook wanneer je bij TIOS bent ingeschreven in 2 verschillende groepen, kies je één groep.

Onze +13-jarigen mogen voorlopig nog steeds niet indoor sporten.
Mocht op termijn blijken dat buiten turnen een optie kan zijn, dan laten wij dit onmiddellijk weten.

Onze organisatie staat nog steeds onder druk, zeker op woensdagnamiddag.
Wij doen ons uiterste best om de lessen zoveel mogelijk te laten doorgaan. De aanwezige kinderen zijn zo blij!
Bij eventuele bijkomende problemen of richtlijnen zien wij ons echter genoodzaakt alle of bepaalde lessen tijdelijk op te schorten.

Hou er ook rekening mee dat door deze omstandigheden een les laattijdig kan geannuleerd worden.
We kunnen in deze organisatievorm zeker niet meer terugvallen op reserve lesgevers.

Binnen 3 weken evalueren we opnieuw.

We willen ook onze lesgevers nog eens extra bedanken voor hun inzet en enthousiasme!

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Met sportieve groeten
Het Tios-team

Corona communicatie, update 02/01/2021

Beste Tiossers
Beste ouders

Vanaf 1 februari 2021 gelden er nieuwe regels en richtlijnen in de strijd tegen Corona bij het indoor sporten van -13jarigen. Concreet wil dit voor TIOS zeggen dat wij enkel nog kunnen lesgeven in groepjes van maximum 10 kinderen.
Wij zullen dan ook vanaf woensdag 3 februari de groepen -13jarigen splitsen in 2. Elk groepje heeft 1 lesgever.
De overheid legt ouders/kinderen ook op om te kiezen voor slechts 1 buitenschoolse activiteit of hobby gedurende de komende periode. Kies je voor TIOS, dan ga je dus voorlopig niet meer naar een andere activiteit.
Ook wanneer je bij TIOS bent ingeschreven in 2 verschillende groepen, kies je één groep.
Om praktische en veilige redenen hebben wij ook beslist om tijdens de kleuterlessen geen algemene toilet-pauze meer in te lassen. Zorg er dus voor dat jullie zoon/dochter kort voor de les naar toilet is geweest.
Alle andere praktische en hygiënische afspraken blijven behouden.

Voor onze +13jarigen blijft het verboden om indoor te sporten. Jammer genoeg kunnen hun lessen dus nog niet opnieuw gestart worden.

Onze organisatie staat onder druk maar wij doen ons uiterste best om de kinderen in veilige omstandigheden dit uurtje nog te gunnen.
Het doet hen zo’n deugd! Bij eventuele bijkomende problemen of richtlijnen zien wij ons echter genoodzaakt alle of bepaalde lessen toch op te schorten.
Laat ons hopen dat dit niet snel gebeurt.

Hou er ook rekening mee dat door deze omstandigheden een les laattijdig kan geannuleerd worden.
We kunnen in deze organisatievorm niet terugvallen op reserve lesgevers.

Tijdens de krokusvakantie evalueren we dan de voorbije periode.

We willen ook onze lesgevers nog eens extra bedanken voor hun inzet en enthousiasme!

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Met sportieve groeten
Het Tios-team

Corona communicatie, update 15/01/2021

Beste Tiossers
Beste ouders

We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat de gemeente Lede heeft beslist om -13 jarigen terug te laten sporten in de sporthal vanaf 18 januari 2021.
Concreet wil dit voor TIOS zeggen dat bijna alle leden terug in actie kunnen komen.
Enkel leden van teens 4 en 5 die 13 jaar of ouder zijn, moeten nog even geduld hebben. Héél jammer.
Vanaf woensdag 20 januari en zaterdag 23 januari zullen er dus terug op het gewone uur TIOSlessen zijn voor kleuters, kids en teens jonger dan 13 jaar.
De leden van teens 4 en 5 die nog geen 13 jaar zijn, worden samen verwacht op woensdag om 18u. Het lesuur om 19u wordt geannuleerd.

Mogen wij erop wijzen dat de corona-afspraken tijdens de lessen gehandhaafd blijven zoals in oktober vorig jaar.
Jullie vinden deze afspraken nog eens in bijlage.
Kinderen die symptomen vertonen komen niet naar de les.
Mocht u omwille van corona, of omwille van een andere reden, beslissen om je kind niet/niet meer naar TIOS te laten komen, gelieve ons dan hiervan op de hoogte te brengen via e-mail.
Wij hopen uiteraard alle leden met heel veel enthousiasme terug te zien!

Met sportieve groeten
Het Tios-team